О аутору

Име и презиме: Марија Вуковић Ђедовић

Датум и место рођења: 1.7.1982. у Ивањици

Образовање: мастер професор српског језика и књижевности, студијска група 06 (српски језик и књижевност са општом књижевношћу), Филолошки факултет у Београду

Радно место: наставник српског језика у ОШ „Мићо Матовић“ Катићи (ИО Мочиоци) са радним стажом од 6 година

Поред редовне, допунске и додатне наставе коју реализујем у одељењима петог, шестог, седмог и осмог разреда, руководилац сам драмско-рецитаторске секције, један од координатора Ученичког парламента, руководилац Тима за културну и јавну делатност, уредник Летописа школе и уредник школског листа „Кораци“.

У свој рад улажем пуно труда, залагања, ентузијазма и љубави, а рад са децом сматрам привилегијом и срећном животном околношћу. Најсрећнија животна околност је та што сам поред улоге наставнице благословена и улогом мајке.

Боравак у природи, цртање, сликање, читање и писање, неки су од хобија којима се трудим да слободно време учиним конструктивним, а егзистенцијалну скученост и метафизички бескрај подношљивијим 🙂