Добро дошли

        Марија Вуковић Ђедовић, професор српског језика и књижевности, љубитељ уметности, природе, животиња и деце, Вукова мама, уређује овај блог намењен ученицима, колегама, као и свима који воле да читају и анализирају књижевна дела, чувају језик и његове законитости, као и онима који иза затворених капака, у тишини, неизговореним речима, мук по мук, граде кућу битка са погледом на вечност.

    Категорије блога обухватају четири области наставног предмета Српски језик (Вештину читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматику, лексику, народни и књижевни језик и Књижевност), затим промоцију ваннаставних активности, објављивање драмских и текстова погодних за драматизацију у настави (Драмска секција), објављивање књижевноуметничких текстова слободног карактера (СтвАРТност) и осталих текстова широке, некатегоризоване тематике блиске наставном процесу и осталим категоријама блога (Разно).

    Гајити љубав према књижевности, усавршити и обогатити естетски укус; развијати љубав према традицији; активно учествовати у интерпретацији књижевног дела и доживљајно се унети у његов свет; пробудити радозналост за стваралачке поступке и идејне интенције у делу; развијати индивидуално мишљење, полемички дух и способност вербалног (само)израза,  самосталан истраживачки рад (анализу и синтезу, запажање и упоређивање, закључивање и доказивање); развијати стваралачко мишљење и креативне способности, запажање мотива; доживљајним путем постићи висок степен егзактности у тумачењу и  своја умећа пренети на тумачење других књижевних дела; обогатити речник; поступке јунака довести у везу са ситуацијама из живота ради његовог бољег разумевања; развијати радозналост и жељу за сталним упознавањем света око себе; указивати на опште људске вредности; вредновати моралне особине ликова; пробудити жељу за даљим истраживањима у свету књижевности; развијати самосталност и креативно критичко мишљење; подстицати навику да се констатације поткрепљују примерима из текста; уочавати детаље кроз аналитички и синтетички метод; неговати моралне вредности; неговати културу говора; развијати интересовање и љубав према драмској књижевности; обновити и утврдити знања из области правописа; развијати љубав према матерњем језику; неговати културу изражавања и писања у складу са нормом; развијати љубав према српском језику – неки су од циљева, по узору на традиционалну наставу у учионици, писања овог блога.

       Блог је произашао из наставног процеса и не само то – он је и увод у наставни процес, али и предах од њега. За ђака петака и студента, теме су разноврсне. За оне који више нису ученици, теме су такође разноврсне. Надамо се  ће Хорацијево начело забаве и користи (prodesse et delectare) моћи да се примени и на садржај овог блога – да ћете уживати и понешто ново научити!

Добро дошли!